Herenweg 73, 3625 AC Breukeleveen.T: 06 - 53222156 / 06 - 41277246 E: info@galeriewijdemeren.nl
logo - Kunstkamer Wijdemeren
   
 
Kunstkamer Wijdemeren is een bemiddelings- en adviesbureau voor kunst, antiek en zilver. Kunstkamer Wijdemeren houdt kantoor aan de Herenweg 73 te Breukeleveen in de gemeente Wijdemeren. Prachtig gelegen aan de Loosdrechtse Plassen, laten wij u in huiselijke sfeer genieten van onze exposities van 19de eeuwse en hedendaagse schilderijen en andere kunst. U bent van harte welkom op onze regelmatig terugkerende taxatiedagen.

Openingstijden Galerie: klik hier.contact
 
       

B.C. Koekkoek

Middelburg 1803-1862 Kleef (Duitsland)


Barend Cornelis Koekkoek
Neerlands beroemdste romantische landschapschilder.

De kunstschilder Barend Cornelis Koekkoek werd op 11 oktober 1803 geboren te Middelburg als de oudste van vier zonen van Johannes Hermanus Koekkoek en zijn moeder Anna van Koolwijk. J.H. Koekkoek staat bekend als schilder van rivier- en zeegezichten.

B.C. Koekkoek studeerde o.a. aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Middelburg en Amsterdam. Hij was al al in zijn eigen tijd een beroemd kunstschilder om zijn romantische weergave van landschappen. "De natuur is het volmaakte schilderij" hield B.C. Koekoek zijn toehoorders voor en dit geeft duidelijk aan wat zijn inspiratiebron was.

Hij woonde en werkte het liefst op plaatsen waar natuurschoon nog ruimschoots te vinden was: o.a. het Gooi, de omgeving van Arnhem en het Rijk van Nijmegen.

In 1843 vestigde hij zich in het Duitse stadje Kleef, waar hij tevens een Tekenacademie stichtte. Vanuit Kleef ondernam hij een aantal tochten door de Belgische Ardennen, langs de Rijn, naar de Harz en Saksen.
Al de reisbelevenissen en indrukken die hij opdeed, noteerde hij in zijn boek 'Herinneringen en mededelingen van een Landschapschilder'.

In 1833 trouwde Koekkoek met Elise Thérèse Daiwaille. Zij was de dochter van zijn leermeester en vriend Jean Augustin Daiwaille. Zij kregen samen vijf dochters. In november 1858 krijgt Koekkoek een beroerte. Hij sterft op 5 april 1862 te Kleef, Duitsland.

Zijn werken
De meeste werken van B.C. Koekkoek zijn landschapsschilderijen. Zijn schilderkunst is als romantisch te bestempelen omdat het geen exacte maar poëtische weergave van de natuur is. Vaak bestaan zijn schilderijen uit een bos met een kasteel of ander gebouw op de achtergrond. De natuur beslaat het grootste gedeelte van het doek waarin dan mensen in rondlopen, staan of zitten.

Opmerkelijk is de rol van het licht in de doeken van B.C. Koekkoek. Licht was een element in zijn schilderkunst, waar B.C. Koekkoek zelf veel belang aan hechtte getuige zijn uitspraak uit 1841: "Beschouwt vooral de werking van het licht, want dat is de ziel van alles". Het vallen van het licht accentueert een gedeelte van het schilderij zodat het oog van de toeschouwer automatisch op dat gedeelte van het schilderij valt.

Het "Tekencollege" van B.C. Koekkoek
In 1841 richtte Koekkoek een tekenacademie op in een bovenzaal van het toenmalige raadhuis aan de Grote Straat in Kleef. Tweemaal in de week tekende hij hier samen met zijn talrijke leerlingen naar levend model. Een keer in de maand corrigeerde hij samen met de leerlingen hun vrije werk. Zo ontstond in Kleef, als onderdeel van de Nederlandse romantiek, een eigen schilderschool: de Kleefse. Koekkoek had ongeveer veertig leerlingen, waaronder Johann Bernhard Klombeck, zijn zwager Alexander Joseph Daiwaille, zijn broer Marinus Adrianus Koekkoek en kunstenaars als Louwrens Hanedoes en Cornelis Lieste. In hun werk wordt, net zoals bij B.C. Koekkoek zelf, de ongerepte natuur van het Kleefs-Duitse land met zijn bossen en aantrekkelijke vergezichten verheerlijkt.

Het B.C. Koekkoek-huis en de Belvèdere
In 1834 verhuisde Koekkoek met zijn bruid naar Kleef. De reden voor deze verhuizing naar Kleef lag aan het feit dat Kleef voor Koekkoek als schilder schilderachtige panorama's bood. Kleef ligt op meerdere heuvels en dientengevolge heeft men in Kleef een goed uitzicht op de Rijn en de laagvlaktes ten noorden en oosten van de stad. Verder lagen in de buurt van Kleef veel parken en bossen, die in de 17e eeuw waren aangelegd door onder anderen Johan Maurits van Nassau-Siegen De in de ogen van Koekkoek schitterend bevonden panorama's waren dan ook de reden dat hij eerst een ateliertoren (Frans: Belvédère) liet bouwen met vensters op het Noorden, het Oosten en het Westen.

Na in verschillende huurwoningen in Kleef gewoond te hebben, liet Barend Cornelis Koekkoek een kunstenaarswoning bouwen om zijn status als meesterkunstenaar gestalte te geven. Dit in navolging van de kunstenaarswoningen in Italië welke hij tijdens zijn bezoek aan Italië vast en zeker gezien zal hebben. In 1842 begon men met de bouw en deze werd in 1848 voltooid. De kunstenaarswoning is in klassieke stijl gebouwd en bestaat uit drie verdiepingen. Hier ontving Koekkoek zijn belangrijke klanten uit de hele wereld.

Haus Koekkoek
Na het overlijden van B.C. Koekkoek werd zijn kunstenaarswoning Haus Koekkoek in Kleef door verscheidene andere mensen bewoond totdat de gemeente in 1960 besloot om van de woning een museum te maken waarin de werken van hem en andere Koekkoek-familieleden te zien zouden zijn.

Museum Haus Koekkoek heeft een grote collectie werk van B.C. Koekkoek en andere landschapschilders uit zijn tijd in bezit. Ook zijn er schilderijen te zijn die een relatie hebben met de geschiedenis van Kleef. Op de bovenste verdieping zijn kamers met wisseltentoonstellingen. Op de begane grond is een museumwinkel. Het museum wordt geleid door de Nederlander Guido de Werd die ook directeur is van Museum Kurhaus. De activiteiten van Haus Koekkoek worden financieel ondersteund door de Stichting B.C. Koekkoek-Haus.

Het klassieke schilderspaleisje ligt aan de Kavarinerstraße 33 in het centrum van de benedenstad van Kleef. Het huis vormt samen met de Belvèdere een bijzonder monument waar de schilderijen van romantische schilders uit Kleef centraal staan. Naast het Museum Kurhaus Kleef en het kasteel Schwanenburg is het B.C. Koekkoek-huis een van de meest karakteristieke gebouwen in de stad.

Eerbewijzen en onderscheidingen
Dat zijn werk in zijn tijd enorm gewaardeerd werd, blijkt uit de vele eerbewijzen en onderscheidingen welke hij gedurende zijn leven ontvangen heeft:

1829: Gouden medialle van de kunstenaarsvereniging Felix Meritis in Amsterdam
Felix Meritis benoemt Koekkoek tot Titulatuur-lid van de tekenafdeling.
1830: Zilveren medaille van de kunstenaarsvereniging Felix Meritis in Amsterdam.
1831: Erelid van de kunstenaarsvereniging Arti Sacrum in Rotterdam.
1832: Lid van de Koninklijke Academie der Beeldende Kunsten in Amsterdam.
1835: Corresponderend lid van het Koninklijke Nederlands Instituut.
1837: Zilveren medaille van de Salon in Brussel.
1839: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Gouden medaille op de Salon in Brussel
Gouden medaille op de Salon in Den Haag.
1840: Gouden medaille op de Salon in Parijs.
Bronzen medaille op de tentoonstelling in Antwerpen naar aanleiding van het Rubensfeest.
1841: Oorkonde in plaats van een tweede gouden medaille op de Salon in Den Haag.
1842: Ridder in de Belgische Leopoldsorde
1843: Gouden medaille op de Salon in Parijs
Ridder in de Orde van het Legioen van Eer.
1844: IV-klasse in de Orde van de Rode Adelaar, verleend door koning Friedrich Wilhelm IV van Pruissen.
1851: Erelid van de Akademie der Beeldende Kunsten in Rotterdam
1855: Gouden medaille op de Salon in Parijs.
Erevicepresident van de Societé Universelle pour l'encouragement des Arts et de l'Industrie in Londen.
1856: Erelid van de 'Societé Belge des Aquarellistes' in Brussel.
1861: Erelid van de Keizerlijke Academie van Schone Kunsten in St. Petersburg.

Nog een voorbeeld van de waardering die hem ten deel viel is dat B.C. Koekkoek de Hollandse koning Willem II op een reis naar Luxemburg begeleidde. De koning droeg hem op een negental landschapschilderijen te maken.

Geraadpleegde literatuur
Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862), zijn familie, zijn school en het B.C. Koekkoek-Huis in Kleef, Kleef, 2000, ISBN 3-9805641-8-5
Angelika Nollert, Barend Cornelis Koekkoek [1803-1862] Prins der Landschapsschilders, Zwolle, 1997, ISBN 90-400-9959-6

Externe links
Het B.C. Koekkoek museum (Duits)
Koekkoek Documentatie Stichting
Koekkoek Documentatie Stichting

Uit het geslacht Koekkoek uit Kleef hebben zich een stuk of vijftien telgen aan de schilderkunst gewijd. Een overzicht van hun werk hangt permanent bijeen in de voormalige woning van de enige Koekkoek die de kunstgeschiedenisboeken heeft gehaald: Barend Cornelis, geboren te Nijmegen, (1803-1862). Deze veelal kortweg als B.C. aangeduide schilder werkte in het tweede kwart van de negentiende eeuw en had toen reeds veel succes. Hij won prestigieuze prijzen, ontving onderscheidingen en mocht zich verheugen in een stroom opdrachten van mensen uit de hoogste kringen.

B.C. Koekkoek geldt als de belangrijkste representant van de Nederlandse romantiek. Hij werd tijdens zijn leven al de 'prins der schilders' genoemd; Zijn werk werd tot in Rusland toe door konings- en vorstenhuizen bewonderd en verzameld. Romantiek was voor Koekkoek geen wijze van schilderen maar een manier van leven.

In 1841 stichtte de grote romantische schilder B.C. Koekkoek in Kleef een tekenacademie. Koekkoek's academie bracht een school voort van kunstenaars die een grote bewondering koesterden voor de wonderschone natuur rondom Kleef: een heuvelachtig landschap met eeuwenoud bos.

Deze schilders romantiseerden dit landschap; Het werd nog mooier en sprookjesachtiger; Een levensstroom van zonlicht breekt door de boombladeren, nietige figuurtjes en vee staan in contrast met reusachtige wodanseiken, symbolen van een almachtige natuur, terwijl vaak een beekje de tijdloosheid aangeeft, die een tegenstelling vormt met het tijdelijke van het aardse leven. Symbolen van romantiek die in Nederland ook wel eens - deels ten onrechte - als zoetsappig zijn afgeschilderd. De romantiek was immers buiten Nederland veel dramatischer, zoals het beroemde 'Vlot van Medusa' van Théodore Géricault, die het contrast van de nietige mens tegenover de natuurkrachten veel pregnanter neerzette.

Omdat zijn werk gretig aftrek vond, kon hij het zich veroorloven een vorstelijk onderkomen te laten bouwen.
In 1847 liet Koekkoek als woonhuis een compleet stadspaleis in classicistische stijl optrekken met op steenworp afstand het prachtige atelier 'Belvédère'. Daar trok hij zich terug om uit te kijken over de glooiingen van het Rijnland. Dat vormde steevast het onderwerp van zijn doeken, of eigenlijk meer het uitgangspunt. B.C. Koekkoek vervolmaakte het bestaande landschap namelijk, opdat dat beter beantwoordde aan de romantische smaak.

Hoe hij hierbij opereerde, valt af te lezen aan een werk als bijv. Rijnlandschap met ruïne. De overdadig met loofbomen begroeide heuvels bepalen de grondtoon van het schilderij. De bouwval, een vage herinnering aan een groots, mysterieus verleden, met de daaromheen zwermende vogels verhevigen de stemming. Het tafereel wordt gecompleteerd door de kronkelende rivier die voor de bergen in het verschiet verdwijnt. Alle beeldelementen vloeien volmaakt in elkaar over en scheppen samen een sfeer waarin de gevoelige beschouwer heerlijk kan wegdromen. Voor degenen die moeilijk loskomen van de werkelijkheid heeft B.C. op de voorgrond twee figuurtjes geplaatst. Je wordt als het ware uitgenodigd geestelijk een eindje met hen op te lopen. Mijmeren over natuur, cultuur, kunst en het verband daartussen is de inzet van het geheel.

Voorstellingen als deze leenden zich wonderwel voor bespiegelingen over de diepe waarden van het menselijk bestaan vanwege de onberispelijke uitvoering. De kunstenaar componeerde niet alleen knap, maar schilderde bovenal ook heel mooi en overtuigend. Zijn werk wordt gekenmerkt door een grote mate van perfectie. Hoeveel aanleg B.C. Koekkoek had voor het uitbeelden van de scheppingen der natuur blijkt in het bijzonder uit schetsen van zijn hand. Studies van bomen laten zien dat hij zowel oog had voor verfijnde details als voor de krachtige hoofdstructuur. De organische ordening van stammen en daaraan ontspringende takken hergebruikte hij als basis bij het opzetten van zijn eigen beelden. Gemeten naar onze maatstaven doen die ietwat zoetsappig en decoratief aan, maar de ambachtelijke kwaliteit ervan staat buiten kijf.

De Nederlandse Romantiek wordt gekenmerkt door haar grote technische verfijning. Op minutieuze wijze wordt het landschap weergegeven. Aan de majestueuze eikenbomen van B.C. Koekkoek lijk je ieder blad te kunnen tellen. Koekkoek vestigde zijn atelier in Kleef en maakte het rivierlandschap langs de Rijn tot zijn onderwerp. Boeren die hun vee door een mysterieus woud leiden, met in de verte het altijd weerkerende gezicht op de Rijn.

Anders dan veel hedendaagse kunstenaars streefde B.C. Koekkoek er nadrukkelijk naar een markt te bedienen. Hij deinsde er dan ook niet voor terug om eindeloze reeksen winterlandschappen te schilderen. Daar was nou eenmaal veel vraag naar. Met de inkomsten die hij aldus vergaarde bouwde hij het riante onderkomen waar zijn werk nu met dat
van diverse familieleden verenigd is.

Dynastie Koekkoek
B.C. Koekkoek was tijdens zijn leven een gevierde kunstenaar. Hij hield een groot atelier waarin veel belangrijke romantische schilders werden opgeleid. B.C. Koekkoek geldt zelfs als de stamvader van een echte dynastie. We kennen maar liefst negentien nazaten en familieleden die de schilderkunst als vak kozen. Vaak zijn ze aan hun onderwerp te herkennen.

De dynastie begon bij vader Koekkoek, Johannes Hermannus, die verdienstelijke zeegezichten vervaardigde (Afb.3). Ook zijn werk behoort tot de categorie romantiek, maar wel tot een bedaagde subvorm. Hoewel het buitengaats onmiskenbaar stormt, blijven de boten overeind en er zijn in ieder geval nergens schipbreukelingen te betreuren. Johannes Hermannus' oeuvre laat zich het best omschrijven als 'kan-geen-kwaad-kunst'. Ook de drie broers van B.C. hebben de penselen ter hand genomen, evenals zeven van hun kinderen. Zelf kreeg hij vijf dochters van wie er zich twee toelegden op het stilleven. De oudste broer van B.C. had één schilderende zoon en de jongste maar liefst vier. Hermanus junior (1815-1882) trad met zeegezichten in de sporen van zijn grootvader. De andere drie vatten verschillende onderwerpen aan, werkten in diverse stijlen en met zeer wisselende resultaten. Willem Koekkoek (1839-1895) schilderde vooral stadsgezichten.

Stamboom Koekkoek
Afgaand op de stamboom lijkt de bijdrage van de Koekkoeks-clan aan de schilderkunst indrukwekkend. Want na de derde generatie was het nog niet klaar. Tot halverwege de twintigste eeuw hebben nazaten de familietraditie voortgezet. Dat deden ze vaak nogal letterlijk. In Museum Haus Koekkoek overheersen de reeds door Johannes Hermannus en B.C. verbeelde thema's: schepen en natuur. Je zou kunnen spreken van een artistiek eerbetoon aan beide voorouders, ware het niet dat het nieuwe werk soms wel erg verbleekt naast de gedegen voorbeelden. Zo is Jan Koekkoek in onvervalst effectbejag verzandt, getuige zijn Avondschemering voor de Franse kust. Om de oplichtende wolken aan te duiden heeft hij de verf wel erg dik op het doek gelegd. De overeenkomst met glitter op kitsch-kaarten is groot, met doorleefde kunst heeft het niets meer te maken.

Al met al luidt de conclusie dan ook dat schilderen als ambachtelijke activiteit vaak doorgegeven wordt van vader op zoon. Van erfelijkheid is waarschijnlijk echter geen sprake. Integendeel, het vergelijkend warenonderzoek in Museum Haus Koekkoek te Kleef wijst helder uit dat talent en genialiteit in ieder geval niet via de genen wordt overgedragen.

Info: Scheen, Benezit

Momenteel geen werk van
B.C. Koekkoek in onze collectie


Let op: In augustus is de galerie uitsluitend op afspraak geopend!

Wisselende Thema exposities

Galerie Wijdemeren werkt met wisselende thema-exposities. Veel werk uit onze collectie is afkomstig uit particuliere verzamelingen. Het gaat daarom vaak om unieke stukken die nooit eerder op de markt zijn geweest, omdat ze bijvoorbeeld rechtstreeks uit het atelier van een kunstenaar komen.         
       

© Kunstkamer Wijdemeren 2004 - 2017

In collectie van GALERIE WIJDEMEREN BREUKELEVEEN, SCHILDERIJEN van de volgende KUNST SCHILDERS:

KUNSTHANDEL GALERIE WIJDEMEREN BREUKELEVEEN
restauratie, taxatie, inkoop, verkoop, schilderijen 19e 20e eeuw kunsthandel
schilderijen van de volgende schilders te koop aangeboden en gevraagd:

Jos Aanraad, W.A. Ablett, Gerard Pieter Adolfs, Marguerite Aers, Wim van Aken, Johannes Evert Akkeringa, Max A. Alandt, Jan Albers, W.J. Alberts, Jan Altink, G. Altmann, W.F. Andréa, Lizzy Ansingh, Theresa "Sorella" Ansingh, Louis Apol, Karel Appel, Lucien den Arend, Fred Arends, P.J. Arends, J. Arentz, George Armfield, Alida Arntzenius, Elise Claudine Arntzenius, Floris Arntzenius, Paul Arntzenius, C.D.L. Artz, D.A.C. Artz, Jan Asselbergs, Antonius van Asten, Johannes Ates, Michel Aubert, August Aué, Jack Aué, Coraline Backer, Ary Baggerman, Jits Bakker, A.H. Bakker Korff, Gerard Bal, Harry Balm, Balwe, Simon Balyon, Nanne Balyon, Leon Barillot, Ugo Barocco, Jacques Barraband, Jerry Barrett, Cornelis Johannes Basart, Charles Henry Baskett, Nicolaas Bastert, Alfred Bastien, Marius Bauer, Victor Bauffe, Joh. Ernst Baumer, Karel de Bauw, Bayens, Han, Maria Becht, Bernard A. van Beek, JM van Beek, Chris Beekman, Daniël Been, Ton Beentjes, Beer, E.S. van Beever, H.J. Bellaard, Gerrit Benner, Otto Pieter Bennewitz, Joan Frans Berg, Will Berg, Andries van den Berg, Ans vd. Berg, Natascha vd. Berg, Simon van den Berg, P.A. van den Bergh, Patrick Bergsma, Hendrik Berlage, Géo Bernier, P. Bertauld, T. Bes, John Bevort, Tilly van Beyma, Clement Bezemer, Bierens, Wim Bijkerk, Bert Bijl, Gerard Bilders, J.W. Bilders, J. le Blanc, Johannes en Cyriacus Bleijs, David Joseph Bles, Wim Blok, B.J Blommers, Felicien Bobeldijk, Theophile de Bock, Paul Bodifée, Kees Boendermaker, Hessel de Boer, G.J. de Boer, F.J.D. Boers, Arie Boers, H.A.C. Bogman, H.C.C. Bogman, J.M. Bogman, Kees van Bohemen, Rene Bolliger, Cornelis Jan Bolt, Rudolf Bonnet, Jan Bor, Julia Borsboom, Gerard Jan Bos, Henk Bos, Johan Bos, Andries Bos, Joh. Bosboom, Lena ten Bosch, W. Bosman , Tineke Bot, Tjeerd Bottema, Cor Bouter, Pieter Bouter, Victor Bouter, Henri Braakensiek, Anna M. Braakensiek, D. Braam, A. De Braekeleer, Eddy Brams, Piet Brandjes, Eugene Brands, Jens Bree, Dirk Breed, W.A. Breedveld, Ada Breedveld, Hendrik Breedveld, G.H. Breitner, Co Breman, Jean Marianne Bremers, Johan Briedé, Clemens Briels, A.H.C. Briet, F.S. Brissot de Warville, Hetty Broedelet, A. Broekman, Louis Bron, Albertus Brondgeest, René Broné, Herman Brood, Peter Brouwer, Gien Brouwer, Chris ten Bruggen Kate, Bart ten Bruggencate, Chris de Bruijn jr., Nicolaas Bruijnesteijn, Cornelis de Bruin, Gyula Bubarnik, Jan Budding, Hélène Bueno, Albert Buikema, Emeke Buitelaar, Kurt van de Burg, Meindert Butter, Meeuwis van Buuren, Anton Buytendijk, H. Bylaert, Moritz Calisch, Jord F.H. van Calker, William Calladine, Valentina Cantor , Jan Carbaat, Mary Carla, J. de Carpentier, Hendrik Gerrit Ten Cate, Jean Emile van Cauwelaert, Emile de Cauwer, Nico Cevat, Charles Rochussen, Christo, John Churchill Chase, Paul Citroen, Olav Cleofas, Fré Cohen, Arnout Colnot, Virgilio Colombo, Achilles Cools, Auguste Coomans, Thomas S. Cooper, Lovis Corinth, Corneille, Cornelis Corsius, F.L. Corsius, M. Cortenaer, Jan Herman Coster, Johan Fekkes Cremer, Jan Cremer, Patrick Creyghton, Anne Dahm-Puchalla, Paul W. Dahms, Salvador Dali, Jan van Dam, Paul Damen, Frans van Damme, Willem Frederik Daniels, W.H. Daniels, Charles Dankmeyer, George Daumerie, Franz Deckwitz, Pieter Defesche, Henk Dekker, H.A.C. Dekker, J. van Delden, G. J. Delfgaauw, H. Derians, W.A. van Deventer, John van Deventer, Léon Devos, Jan van Diemen, H.C. Dietz, H.A. Dievenbach, F.A.V. van Diggelen, Jos van Dijk, Adri Dijkhorst, Marjolijn Dijkhuis, Chris Dijkman, Pieter Dik, Dinand, W.J. Dingemans, H.G. Dingemans-Numans, Antonius Bernardus (Anton) Dirckx, George Jan Dispo, Willem van der Does, J.J. Doeser, Hans van Dokkum, Petra Dolleman, Pieter C. Dommersen, Kees van Dongen, Heertje van Doornik, Jörg Döring, Cecile Dreesmann, Christiaan L. W. Dreibholtz, Frits Drent, A.J. Driesten, Sam Drukker, M.J. Drulman, Bernhard van Dulmen Krumpelman, John. L. Eastman, Johannes van Eck, Alfred Eckhart , Louis Ector, David Eddington, Joh. Eerdmans, W.H. Eickelberg, AJ van Eijbergen, Johannes Elsinga, JB Tetar van Elven, G. van Emmerik, J. van Empel, Leo van den Ende, Martin Engelman, Astrid Engels, Piet Engels, Jo Enthoven, Gerard Ernens, H. Erp, Weezel Van Errens, Errington, P. van Essel, B.C. van Ettinger, Adrianus van Everdingen, A. Eversen, Charles H. van den Eycken, Dirk Gerard Ezerman, Willem Fekken, Yoke Ferwerda, Wil Ferwerda, D.H.W. Filarski, Adolf C.F. Fischer, Willy Fleur, Jan Willem Flier, Olivier Flornoy, Jacob Folkema, Roberto Fontana, Jan Franken, Robert Franken, Anna de Freij, A.A. Freret, Frans Funke Küpper, V. Gabor, Paul J.C. Gabriël, Salomon Garf, Emile Gastemans, Jan van Geem, Jacob Hendrik Geerlings, P. van Geffen, A.M. Geijp, Dirk van Gelder, Bernard te Gempt, Joan van Gent, Peter Gentenaar, Leo Gestel, Dimmen Gestel, Ghaddaf, J.D. Giesen, Arnout van Gilst, Frits Giltay, Dirk Gips, Aart Glansdorp, Adriaan Glaudemans, H.S. Gmelig, Michael Godard, Jan de Goederen, Nelly Goedewaagen, Jan C.A. Goedhart, Jan Andreas Goedhart, Theo Goedvriend, Cath. Goeting, Frits J. Goosen, Gosse Goosen, A.M. Gorter, Kees Gorter, A.H. Gouwe, Jean Gouweloos, Jan van Goyen, K.G.A. Graeb, Colin Graeme, Florian Grass, J.H. Grauenkamp, Auguste Graux, Mariska Gregorius, Petar Grgec, Groenestein, AJ Groenewegen, Lucie v. Groningen, Annemarie de Groot, Jan Hendrik van Grootvelt, Klaas Gubbels, Pierre Guillaume, Armand Guillaumin, Richard Höhler, Jaap ter Haar, D.J. van Haaren, J.H.L de Haas, Laetitia de Haas, Willem Haenraets, Machiel Hagedoorn, Han van Hagen, F.S. Haindle, Kees Hak, J.H. Hallen, Wilhelm Hambuchen, Flip Hamers, Max Hänger, Piet Hanja, Theo Hanrath, J.G. Hans, Patty Harpenau, Justine Louise Hartman, Jan ten Have, Lou Haver, H.J. Haverman, Nicoline Heemskerk, J.E. van Heemskerk van Beest, J.C. van der Heijden, Herman Heijenbrock, Marinus Heijnes, Theo Hekker, Johannes Helder, Henk Helmantel, Pieter van der Hem, Willem de Haas Hemken, Hermann Hemstedt, P.H. Hendriks, Jan den Hengst, Maria van Hengst, Armand Henrion, F.H. Henshaw, Jeroen Hermkens, Alberto Hernández, Bert van Herwijnen, Wam Heskes, Augusta Heslg, Felix Hess, Henri Hess, JA Hesterman jr., Anton Heyboer, Herman Henry op der Heyde, Hendrik Heyligers, Kees Heynsius, Hezemans, Jaap Hiddink, Adrianus David Hilleveld, E.A. Hilverdink, Johannes Hilverdink, Jan Hingman, Anton van der Hoeven, Lam van 't Hof, Gaston Hoffmann, Willem Hofker , Hans Hogendoorn, Antoinette van Hoijtema, Joh. Hollanders Pzn, J.H. Hollestelle, Charles Hollman, Jan Holtrop, H. Hooff, M. v. Hoogstraten, Douwe de Hoop, Bob ten Hoope, Frans Simon Hoos, J. ten Hope, J.F. Hoppenbrouwers, Gerard Hordijk, George William Horlor, H.M. Horrix, Theo van der Horst, Henri Houben, Rob Houdijk, Pieter in t Hout, B.J. van Hove, H. ten Hoven, Jan Hovener , Theo van Hoytema, Frits Hubeek, Egbert Jan Hubertus, Fritz Rudolf Hug, Arina Hugenholtz, Frans Huijsmans, Abraham Hulk, Abraham Hulk jr., Hendrik Hulk, W.F. Hulk, Johan Cornelis van Hulsteijn, Ruben Hunt, Hurkmans, Huszar, Ludo Huys, Raoul Hynkes, Hendrikus Alexander van Ingen, Isaac Israels, Jozef Israels, Isselman, Haaike Abraham Jaarsma, Charles Jacque, W.G.F. Jansen, J.M. Jansen, Willem Jansen, W. Jansen, Carin Janson, Wouter Janssen, L. Diana Johnson, Germ de Jong, Toon de Jong, Ytje de Jong, J.F. Sterre de Jong, Johannes de Jong, Jan de Jong, Angeliek de Jonge, Oene Romkes de Jongh, Annelies Jonkhart, Jan Lodewijk Jonxis, D.H.J. Joosten, Jan Gerrit Jordens, Barend Jordens, Petra Kaak, H.J. Kaemmerer, Jan Kagie Jr., Kallenbach, Willem C. Kalshoven, CC Kannemans, Hans Kanters, Lois Kapr, Kasparus Karsen, Frederik Kasenda, Robert Kasimir, H. ten Kate, Herman F.C. ten Kate, Mari ten Kate, J.M. ten Kate, Anthony Keizer, Jan Kelderman, Maurits van den Kerkhoff, Aart Kessel, Adriaan Keus, J.S.H. Kever, Sofia Ivanova Khrustalyova, G.L. Kiers, Cornelis Kievit, Ad Kikkert, Cornelis Kimmel, Stephan Kip, Alexander Kircher, L.J. Kleijn, Roelof Klein, Michel de Klerk, Hendrik Willem Klijn, Cor Klijn, Alfred Klinkan, PL de Kluijver, Aris Knikker, Jan S. Knikker sr., Jan S. Knikker jr., W.A. Knip, M.G.C. Knipscheer, Hermann Knopf, Jonneke Kodde, Toos Koedam, B.C. Koekkoek, Gerard Koekkoek, Herm. Koekkoek sr., Herm. Koekkoek jr., J.H. Koekkoek, J.H.B. Koekkoek, H.B. Koekkoek, H.P. Koekkoek, M.A. Koekkoek I, M.A. Koekkoek II, Jan J. Koeman, Leendert de Koningh, Ulco Kooistra, Catharina Kool, Sipke Kool, Jan Koperdraat, Cornelis Koppenol, Jan Korthals, Klaas Koster, Coba Koster, Toon Koster, Jeroen Krabbe, H.M. krabbe, Simon Kramer, Martinus Kramer, H.C. Kranenburg, Simon Andreas Krausz, Fedor van Kregten, Ruud Krijnen, Heinz Kroh, Paul Kromjong, Joop Kropff, Victor Krotov, Jan Kruysen, Otto Engelhardt - Kuffhäuser, C. Kuijpers, Luise Kött-Gartner, Kees Laan, K.H. van der Laar, Hendrik de Laat, Pierre Lacor, B.L.de Leao Laguna, Lambalgen, George Lambillotte, Marc Lamers, Piet Landkroon, Hendrik van Langen, Frans A. Langeveld, Ger Langeweg, Gerard Lataster, M. Laux, Cornelis le Mair, Chris Lebeau, Sara Ledeboer, L. de Leeuw, Wil van Leeuwen, Henk van Leeuwen, Henri LeFauconnier, Jean Lefort, Bert Leguyt, Lehan, Charles Leickert, Peter Lely, G. van Lente, Hans Lenteman, Jules Leroy , J.K. Leurs, Ernst Leyden, Alexander Liberman, Hugo Liebe, A.S. Liersema, Evert Jan Ligtelijn, Ronald Lindgreen, J. van Lingen, Henri Linquet, Ferdinand Ernst Lintz, Henri Liquet, Guillaume Lo-a-Njoe, Jo Lodeizen, Louise Marie Loeber, Joseph Bernard Anton Lohmann, Richard Paul Lohse, Dirk van Lokhorst, D.P. van Lokhorst, Ida Petronella van Lokhorst, Ben van Londen, Anna de Klerk van Loo, Jacobus van Looy, A. Lourens, Lucebert, Rudi Ludwig, E.V. Luminais, Jos Lussenburg, Jan Lutgens, H. Luyten, Hella Maas, Edward Clark Churchill MACE, Theo Mackaay, Marie H. Mackenzie, Jan Makkes, Kees Maks, Maltman, Jan Mankes, David de la Mar, Maravitz, Leo Marchand, Willem Maris, Simon Willem Maris, Jacob Henricus Maris, Ans Markus, Hélène Marre, Jan Martens, Raoul Martinez, Frans Masereel, Wim Mast de Gooijer, J.H. Mastenbroek, E. van Mastrigt, Anton Mauve, A.R. Mauve jr., Han van Meegeren, Jacques van Meegeren, Derk Wilhelm Meelis, Abraham Meertens, F. Meerts, Dirk Meesters, J.L. van der Meide, Johan Meijer, Loek Meijer, Johanna Meijer, Louis Meijs, Ron Meilof, Jan Melcher Tilmes, H.J. Melis, Jaques Mels, Emanuel Menan, Oscar Mendlik, J.C. Mertz, Hendrik Willem Mesdag, Metzoldt, Janny Meyer, Rolf Dieter Meyer-Wiegand, B.Midderigh-Bokhorst, Rein Miedema, Huub Milder , J.F. Millet, Henri Minderop, Anton Misset, Joseph Moerenhout, Herman Moerkerk, H. van Moerkerken, Tilly Moes, Kees Molema, Johannes Petrus Molenaar, Evert Moll, Tijmen Moll, J. Montigny, J.J. Moolhuizen, Jan Mooyman, Willem F.A.I. Vaarzon Morel, Chris C. Moret, Christine Moret, Peter Motz, Daniel Muhlhaus, Petrus Mulder, E.R. Muller, D.J. Muller, Xeno Münninghoff, Munson, Morgenstjerne M.Morgenst. Munthe, Gerhard Peter Frantz Munthe, Michiel van Musscher, N.J.Roosenboom, Frederik Nachtweh, W.C. Nakken, W.H. van der Nat, M.J. Nefkens, Albert Neuhuys, Jan Antoon Neuhuys, Ruud van der Neut, Gerrit Neven, John Nieland, Arnold Niessen, v. Nieuwenhoven, Jaap Nieuwenhuis, Jacob Nieweg, G.H. Nijland, Marie-Anne Nivouliès de Pierrefort, Frans Nols, Arthur Nols, Cornelis Noltee, Michiel Noorderwier, Willem Noordijk, A.C. van Noort, Alexander van Noort, Pieter Noort, Hans van Norden, Gerald Norden, Elisabeth Nourse, J.C. Novaro, D. Nun, W.J.J. Nuyen, Wim Oepts, Frans A. Oerder, Vincent van Ojen, Rudolf H. Oldeman, Guy Olivier, B.P. Ommeganck, Theo van Oorschot, Jeanne Oosting, G.W. Opdenhoff, W.Z. Ort, Jacobus P.C. van Os, Hendrik van Os - Delhez, Eugen Osswald, A.J. Oudshoorn, Chris Overbeeke, Michel F. van Overbeeke, George Oyston, Nadine Guda Slot Paarlberg, Herman C.A. Paradies, Michael Parkes, Henri-Jules Pauwels, Friedrich Pecht, Patricia Peeters, Bart Peizel, Hendrika van der Pek, Annemarie Pel, Michael Perejaslavets, Jam Hendrik Persijn, Bob Pestman, Eugène Peters, Anton Pieck, Henri Pieck, Adri Pieck, F.X. Pieler, Johanna Pieneman, Nicolaas Pieneman, Evert Pieters, Johannes van der Pijl, J.D.M. vd. Plas, Niek vd. Plas, Maarten Platje, Ary Pleijsier, Pletser, Henk Poeder sr., Arend van de Pol, Rudi Polder, Hugo Polderman, J.H. Polderman, Nicolas Poliakoff, Johan Ponsioen, Poortvliet Rien , Johan Pootjes, Jean-Pierre Pophillat, Igor A. Popov, Vladimir Poretskov, Leo Pors, Adam Potgieter, Bern. Pothast, Claas Prins, A.J. van Prooijen, Jack J. vd.Put, Kees Putman, Paul Pützhofen-Hambüchen, Cornelis Raaphorst, Willem Raaphorst, Abraham Rademaker, Louis Raemaekers, Pierre Raffy, Heinrich Woldemar Rau, Edward King Redmore, Joost Remeeus, Désiré Thomassin Renardt, Madeleine Renaud, Erik Renssen, Rinny Reulink, Jan van Rhijnnen, F. Max Richter-Reich, Nicolaas Riegen, A.R. Rietstap, James de Rijk, P. de Rijk, Jan Rijlaarsdam, J.B. Sijthoff - van Rijswijck, Leo Rikmenspoel, Jan Rinke, W.C. Rip, Henri Rochussen, Carla Rodenberg, Albert Roelofs, Willem Roelofs, Willem Elisa Roelofs jr., Giele Roelofs, Reinier E.J. Roeterink, Henriette Ronner-Knip, Ad de Roo, M. Roosenboom, Henk Roosink, Anton Rooskens, Ziba Roosta, A.C. Rosemeier, Jacob van Rossum, F.J. van Rossum du Chattel, Hans Rottenhammer, Henri Rousseau, T.D. Royeman, Georg Rueter, Jacob de Ruig, Jacob van Ruisdael, Franz T. von Rupprecht, J.A. Rust, Daniel R. Ruys, Louis Saalborn, Kees Salentijn, J.C. Salmon, Geraldine Jacoba van de Sande Bakhuijzen, A.J. Sap jr., Hendrik M. Savrij, Jaap Sax, E.R.D. Schaap, Hendrik Schaap, Sipke van der Schaar, G.F. van Schagen, Adeline Maud van Schaik, Gijs van Schaik, Willem H. van Schaïk, Godfried Schalken, Huibert Schallenberg, Theo Scheer, Andreas Schelfhout, Johannes Schelfman, C.A.J. Schermer, P.P. Schiedges, Martinus Schildt, L.A. Schilt, Fred Schimmel, J. Schipper, P.A. Schipperus, P. Schoen, Henri Schoonbrood, A.P. Schotel, J.C. Schotel, Henry Schouten, Gerrit Jan Schouten, Pauline Schreibers, Jo Schrijnder, Sierk C. Schröder, David Schulman, Lion Schulman, W.J. Schutz, Schweninger, Henri van Seben, E.L.A. Seigneurgens, Sibens, Frederik Sieger, Jan Sierhuis, Ciano Siewert, G.J. Sijthoff, J.C.A. Silliacus, Tida da Silva, Frans Simons, Siné, William Henry, Jnr. Singer, Joseph Sipkes, Jan Sirks, Pieter Gerardus Sjamaar, Frans Slager, Jeannette Slager, Tom Slager, Evert Slegers, Aleid Slingerland, B.H. Slotman, Jan Sluijters jr., Jan Sluijters sr., Willy Sluiter, Anton Smeerdijk, Frans Smeers, Richard Smeets, Roelof Smelt, Klaas Smink, Joop Smit, J.G. Smits, Fred Smoolenaers, René Smoorenburg, Dirk Smorenberg, Wouter van Smorenburg, Ben Snijders, Chris Snijders, Jac. C. Snoeck, Chris Soer, Dodog Soeseno, Wouter van Soest, L.W. van Soest, Theodoor Soeterik, Juan Soler, Leonid Sologaub, Louis Soonius, Lyle Sopel, J.J. Spohler, Jan J.C. Spohler, J.F. Spohler, Cornelis Springer, Willem Spronken, G.J. Staller, Herman Stammeshaus, jhr. Tjarda Starckenborh, E. Stark, Otto E. Stark, W. Steelink, Hendrik van Steenwijk, Nicolaas Steffelaar, Johann von Stein, J.F. Steinkopf, Th.A. Steinlen, Stekelenburg, Alphonse Stengelin, Peter Sterkenburg, Agapit Stevens, Wouter Stips, Jacobus Stok, Alida E. v. Stolk, Dick Stolwijk, Anna Maria Stork Kruijff, P. Stortenbeker, C.A. Streefkerk, Jacob van Strij, J.A.B. Stroebel, B.J. Stronkhorst, Louis Stutterheim, Agus Sudarto, Jan Suhl, Jacoba Surie, Theo Swagemakers, Joost Swarte, Jacob Taanman, Tamson, André Tellier, A.J. Temming, Adriaan Terhell, C. Terlouw, Ronald Terpstra, Ellis Tertoolen, Louis Thevenet, W.B. Tholen, P.H. Thomas, Toon Tieland, Jan C. Tiele, A. van Tilburg, Vladimir Titov, Tj.v.Starkenborg, P.J. van Tol, Bob Tomanovic, L.L. van der Tonge, Jan van Tongeren, Jan Toorop, Migata Toshihide, Johan Traarbach, J. van Trirum, Jan Zoetelief Tromp, Augustus Tulk, Ima Uma, unknown, F. v.Severdonck, J.C. Vaarberg, Willem Vaarzon Morel jr., Maurits van der Valk, H. Valkenburg, Frans Leufkens van Anstel, Johanna van de Kasteele, Gien van de Velde, Dick van Heerde, CNW van Waning, Casimir VandenDaele, H.V. Vasessen, Hendrik W. Veenendaal, Gert-Jan Veenstra, JWC van der Veer, Petrus van der Velden, Aat Veldhoen, Gerrit van Velsen, J. Veltman, Joh.P. van Velzen, Cornelis Dirk Ven, Emanuel van der Ven, Willem van der Ven, Nardus van de Ven, Ondrej Venjarski, Adri Verburg, J.H. Verheijen, J.A. Verheul, Isidore Verheyden, Josef Verheyen, Hans Verhoef, Albertus Verhoesen, J.M. Verhoesen, Aat Verhoog, Kees Verkade, Ruud Verkerk, Andries Verleur, André Vermeulen, Petrus Hubertus Antonius Maria Vermeulen, A.R. Veron, Toon Verplak, Willem Verpoeken, W. Verschuur jr., W. Verschuur sr., Cornelis Verschuur, L.P. Versteeg, P.G. Vertin, Adri Verveen, S.L. Verveer, Vervuurt, C. Vester, W. Vester, Ben Viegers, Hobbe Vijver, Elisabeth Vis, Jan van Vlaardingen, Dick van Vlaardingen, Derk van Vlaardingen, Clement van Vlaardingen, S. de Vletter, Klaas van Vliet, Ger. van Vliet, Bernard van Vlijmen, Ger van Vlist, Jan Voerman jr., Jan Voerman sr., C.J. de Vogel, August van Voorden, Barend van Voorden, Twan van den Vorstenbosch, Frederik de Vos, Peter Vos, Cornelis Vreedenburgh, Gerrit Vreedenburgh, Nico Vrielink, Dick de Vries, Auke de Vries, Jan Vrolijk, Huib van Vugt, Jan van Vuuren, Nicolaas vd Waay, P.J.A. Wagemans, Maurice Wagemans, Max Waitz, Frans van de Wal, Bob van Walderveen, Antonie Waldorp, C.A. van Waning, Martin van Waning, H.J. van der Weele, Jan Weenink, Jaap Weijand, Jan Harm Weijns, Johannes Weiland, Frits Weiland, Anton Weiss, W.J. Weissenbruch, H.J. Weissenbruch, Adolphe Weisz, Henk Welther, Ludwig Willem Reijmert Wenckebach, A. Wens, C. Werner, Albert Wessels, Cornelis Westerbeek, Nicolaas Wicart, Anton Kustia Widjaja, Klaas Wiedijk, Jan Wiegers, Gerard Wiegman, Matthieu Wiegman, Wielula, Peter Wiemers, A. van Wieringen, Derk Wiggers, N.M. Wijdoogen, Jan Wijga, H.J. van Wijk, Gerard van Wijland, W.L. Wijmans, Herman J. Wijngaard, Piet T. van Wijngaerdt, A.J. van Wijngaerdt, Anthonij Christiaan Wijnstroom, J.H. Wijsmuller, Reinier Wildeboer, Wilgen, Karl Willard, K.J. Willerding, William Malucu, L. Williaume, C. Willinge, Carel Willink, Chris van der Windt, Jan Wingen, Leo de Winter, Rebecca Wip, Ineke Wisselink, A.H.J. Witjens, Willem Witjens, Ernst Witkamp, Lucie Wittig-Keijser, J.B. Wittkamp, Jaap Witzenhausen, H.G. Wolbers, Annemarie van Wolde, Hendrik Jan Wolter, Sylvia Woodcock Clarke, Gerrit Nicolaas Woudt, W. Wouters, Fredy Wubben, Adrien Wulfaert, William Howard Yorke, Hester A. C. Zaalberg, Zaalberg, H, Dic Zandbergen, Jan Adam Zandleven, Ortiz de Zarate, Abraham van der Zee, J. van der Zee, Harry Zeegers, Jos Zeegers, Leon Zeldenrust, Agatha Zethraeus, P. van Zijl , Jacques Zon, Ria Zurné, Klaas Zwaan, Arie J. Zwart, Marinus Zwart, Willem de Zwart,

© Kunstkamer Wijdemeren 2004 - 2017