Herenweg 73, 3625 AC Breukeleveen.T: 06 - 53222156 / 06 - 41277246 E: info@galeriewijdemeren.nl
logo - Kunstkamer Wijdemeren
   
 
Kunstkamer Wijdemeren is een bemiddelings- en adviesbureau voor kunst, antiek en zilver. Kunstkamer Wijdemeren houdt kantoor aan de Herenweg 73 te Breukeleveen in de gemeente Wijdemeren. Prachtig gelegen aan de Loosdrechtse Plassen, laten wij u in huiselijke sfeer genieten van onze exposities van 19de eeuwse en hedendaagse schilderijen en andere kunst. U bent van harte welkom op onze regelmatig terugkerende taxatiedagen.

Openingstijden Galerie: klik hier.contact
 
       

Marie H. Mackenzie

Rotterdam 1878 - 1961 Hilversum


Over de schilder Marie Henri Mackenzie is niet veel bekend. Tijdens zijn leven exposeerde hij pas op latere leeftijd en na zijn dood werd er slechts eenmaal een expositie aan zijn werk gewijd. Dit is verwonderlijk omdat Mackenzie een van de leerlingen van Breitner was en in zijn werk sterk door zijn leermeester werd beïnvloed. Zo groot zijn de overeenkomsten met het werk van Breitner, dat in de loop der jaren vele "Mackenzies" door vervalsers tot "Breitners" zijn getransformeerd.

Marie Henry Mackenzie werd op 3 augustus 1879 in Rotterdam geboren. Hij overleed in zijn toenmalige woonplaats Hilversum op 30 december 1961.

Mackenzie woonde en werkte o.a. in Rotterdam, Londen, Bakoe (aan de Kaspische zee) en terug in Holland verbleef hij tot zijn overlijden in Hilversum.

Hij was leerling aan de Akademie van Beeldende Kunst te Rotterdam en later in Amsterdam, kreeg hij les van Breitner.

Mackenzie was aanvankelijk in dienst bij een oliemaatschappij en schilderde hij toendertijd slechts als liefhebberij. In de crisisjaren (1931) kreeg hij zijn ontslag. Vanaf die tijd legde hij zich volledig toe op de kunst.

M.H. Mackenzie schilderde en tekende landschappen, stads- en havengezichten (meestal Amsterdam), figuren en portretten. Hij was lid van St. Lucas te Amsterdam en tevens lid en medeoprichter van de Hilversumse Vereniging van Beeldende Kunstenaars.

Diverse musea bezitten werk van de hand van Mackenzie. O.a. het Goois Museum in Hilversum.

info: Scheen, Benezit

Meer over Mackenzie:
Mackenzie's vader was handelaar in koffie en thee en ook zijn zoon werd voorbereid op een carrière in de handel. In Rotterdam bezocht hij de Handelsschool en werd vervolgens op een kantoor geplaatst. Mackenzie bleek zich echter meer voor tekenen en schilderen te interesseren dan voor de handel. Zelf schreef hij hierover:" Zoodat mijn vader uit hoofde van mijn lust altijd te willen teekenen, mij naar de Rotterdamse Academie stuurde, waar ik onder Schipperus werkte". Om financiële redenen moest hij echter de Academie echter na anderhalf jaar weer verlaten. Hij keerde terug naar de handel in o.a. groente en fruit en werkte daarna achtereenvolgens voor verschillende oliemaatschappijen. Hierbij reisde hij veel door Rusland, Duitsland, Engeland en Schotland. Hij woonde 5 jaar in Londen en trad tenslotte in dienst van de Amerikaanse oliemaatschappij Standard Oil Company. Voor zijn werk verhuisde hij in 1910 van Rotterdam naar Amsterdam. Hier had hij veel vrije tijd en kon hij vele uren aan het schilderen wijden. Overdag zwierf hij door Amsterdam en maakte hij vele schetsen die hij later in zijn atelier uitwerkte. In de avonduren aquarelleerde hij. In Amsterdam woonde hij aanvankelijk aan de Amsteveenseweg, later verhuisde hij naar de Admiraal de Ruyterweg. In dit huis had hij een groot atelier op het noorden.

Behalve zijn eigen werk, hing hier ook werk van de Haagse schilders. Mackenzie had in de loop der jaren een grote collectie schilderijen van de Haagse School schilders aangelegd. Veel werk kocht hij op kunstveilingen. Zo had hij een collectie schilderijen van Louis Apol, maar ook bezat hij ongeveer 20 schilderijen en studies van Breitner.

In 1917 had Mackenzie kennis gemaakt met Breitner. Zelf schreef hij aan H. van Calker over die vriendschap, die hieruit voortkwam: Ik was bevriend met Breitner. Wij kwamen vaak bij elkaar aan huis. Meermalen kocht ik studies van hem.

Een verslaggever van de Gooise Courant schreef in 1956, toen Mackenzie reeds geruime tijd in Hilversum woonde, het volgende over de collectie van de schilder: Wie voor de eerste maal te gast is van de kunstschilder M.H. Mackenzie waant zich in een museum of een kunsthandel. De gang en de huiskamers hangen vol schilderswerken, pastels,tekeningen en etsen. Maar het merendeel, ongeveer 400 werkstukken, waarvan 60 van kunstbroeders van de heer des huizen zijn op het zolder-atelier opgeborgen.

Pas in 1924, op 46 jarige leeftijd debuteerde Mackenzie met zijn werk. In 1923 was hij zowel door de Amsterdamse vereniging St. Lucas als door de vereniging 'De Onafhankelijken" als lid geaccepteerd. Hij debuteerde op de wintertentoonstelling van St. Lucas die in 1924 in het Stedelijk Museum in Amsterdam werd gehouden met twee schilderijen. Zelf schreef hij hierover aan H. van Calker: Tijdens mijn debuut met twee schilderijen op de St. Lucas, complimenteerde Prof. Jurres mij met de inzending van een vanuit mijn atelierraam te Amsterdam geschilderd doek "heiwerk aan de slatuinen", terwijl wijlen Prof. Krabbe naar mij toekwam en zei: "je hebt het motief verslonden als een leeuw die een stuk vleesch verslindt". Deze lovende woorden maakten diepe indruk op Mackenzie.

In Amsterdam woonde hij met zijn vrouw en twee kinderen aan de Admiraal de Ruyterweg. Dit was een nieuwe buurt van Amsterdam met dure huurhuizen. Toen Mackenzie in 1931 tengevolge vande crisis door de Standart Oil Company werd ontslagen, besloot hij naar Hilversum te verhuizen, waar de huren aanzienlijk lager lagen. Tot zijn pensionering behield hij een uitkering van de maatschappij. Desalniettemin werd hij voor zijn inkomen meer afhankelijk van de verkoop van zijn schilderijen. Hij verkocht zijn werk d.m.v. verkoopexposities, maar voornamelijk door de verkoop direct aan verschillende kunsthandelaren. Tijdens W.O. II ging hij er toe over zijn werk direct aan particulieren te verkopen.

Vanaf 1932 exposeerde Mackenzie regelmatig met de vereniging van Beeldende Kunstenaars in Hilversum, waarvan hij een van de mede-oprichters was. Behalve in Nederland nam Mackenzie ook deel aan tentoonstellingen in het buitenland. In 1938 exposeerde hij in Antwerpen, in 1940 in Brussel en in 1950 in Mexico.

Op 30 december 1961 overleed Mackenzie in Hilversum. Kort voor zijn dood had zijn leerling Jan Korthals nog een portret van hem geschilderd.

het contact met Breitner:
Mackenzie heeft altijd een grote bewondering gehad voor de schilder Breitner. Nadat hij zich in 1910 in Amsterdam had gevestigd en meer tijd had gekregen om te schilderen, richtte hij in 1917 een verzoek tot Breitner om een aantal lessen bij hem te mogen volgen. Het antwoord van Breitner luidde; het is heel moeilijk u antwoord te geven op wat u vraagt zonder iets van uw werk te hebben gezien. Ik wil daarom wel eens bij U komen kijken. Schikt het u zondagochtend tussen 11 en 12 uur?" . Dit leidde tot een vriendschap die tot Breitners dood in 1923 zou blijven bestaan. Beide schilders hebben nooit echt samengewerkt. Ze hebben nooit een atelier gedeeld en zijn er nooit samen op uit getrokken om te schilderen. Breitner gaf Mackenzie algemene adviezen betreffende kleurgebruik en de te kiezen onderwerpen. Doordat Mackenzie zo'n groot bewonderaar van Breitner's werk was, liet hij zich sterk door hem beïnvloeden.

Mackenzie kocht vaak studies van Breitner om deze uit zijn voortdurende financiële problemen te helpen. Ook leende hij geld aan Breitner en hield dan werk in onderpand, zoals blijkt uit een brief uit 1921 van Breitner aan Mackenzie: U zoudt mij een groot genoegen doen als U mij 150 gulden zou willen lenen voor de tijd van twee maanden. U kunt dan de schets van paarden op de brug zoolang als onderpand aanhouden. Bijna alle brieven die Breitner aan Mackenzie schrijft gaan over geld. Geld dat Breitner van hem zou lenen of had geleend. Breitner had grote financiële problemen in die tijd. Hij was veel ziek en kon minder werken.

Breitners invloed op Mackenzie:
H. van Calker schreef over de invloed van Breitner op het werk van Mackenzie het volgende: Deze grootmeester heeft stellig het werk van Mackenzie beïnvloed, niet alleen wat betreft de keuze van onderwerpen, maar ook ten aanzien van de visie, welke hij op het stadsbeeld kreeg. Beide kunstenaars schilderden Amsterdam: de grachten, de binnenstad, de afbraak van het oude Amsterdam en de bouw van het nieuwe. Evenals Breitner zocht mackenzie zijn motieven steeds vaker in de binnenstad. In de schilderijen van Mackenzie spelen figuren echter een ondergeschikte rol. Hij schilderde de stegen, de grachten, waaronder het Kolkje en de boten in de grachten. Ook die gedeelten van de stad waar werd gebouwd hadden zijn belangstelling.

Info: Scheen / Benezit

---------------------------------------- Persbericht
door Jeanette Schipper, Galerie Wijdemeren

Marie Henri MacKenzie (1878-1961), 
Breitners talentvolle leerling, 
uitgelicht door Galerie Wijdemeren

Voorjaar 1937: De Hilversumse kunstschilder Marie Henri MacKenzie liep door de Roelof Hartstraat in Amsterdam. In de vitrine van kunsthandel Edel stond zijn schilderij "Paarden op de Lindengracht". Toen hij de signatuur ontdekte, stapte hij verontwaardigd de zaak binnen. "Dit is geen Breitner! Dit heb ik gemaakt!"

Het verhaal van een leerling die zich uit de schaduw van zijn leermeester schilderde. Nadien dook er wel vaker een doek van zijn hand op, met de signatuur van Breitner. Een kleine twintig jaar na het voorval in de Roelof Hartstraat bijvoorbeeld stond MacKenzie voor de tweede keer aan de basis van een ontmaskering. Een Bussumse kunsthandelaar wilde bij een Amsterdamse collega een schilderij van Breitner kopen, getiteld "Paard bij een heistelling". De Bussummer stak eerst zijn licht op bij de als Breitnerdeskundige bekend staande MacKenzie, die echter kon meedelen dat het doek van hemzelf was. In de loop der jaren zijn diverse Breitners opgedoken, die bij nader inzien van de hand van zijn Hilversumse leerling waren. Ontdekkingen die volgens kunstkenners een topje van de ijsberg vormen.

MacKenzie koos aanvankelijk dezelfde onderwerpen als zijn leermeester: bouw en afbraak, gevels en daken, sleperspaarden, grachten. Zijn kleurgebruik was ook vrij somber: bruinen en grijzen met kleine accenten van rood, blauw of geel. Sommige critici noemden zijn schilderijen donker en kleurloos. Het kiezen van een heldere dag is aanbevolen , adviseerde een recensent. Later werd zijn werk persoonlijker en zijn kleurengebruik lichter en vrolijker, de tinten meer contrasterend.

Het was dus geen slaafs navolger, maar een goede leerling die zijn eigen weg is gegaan. Een leerling, die desondanks lange tijd in de schaduw van zijn meester heeft gestaan. Maar ook een láte leerling: hij debuteerde pas op 45-jarige leeftijd als schilder. De economische crisis in die jaren, zorgde ervoor dat MacKenzie zeeën van tijd kreeg om te schilderen. Het gezin Mackenzie vestigde zich in 1931 in het goedkope Hilversum, aan de Multatulilaan. Het atelier beviel de schilder echter niet, zodat hij drie jaar later naar een woning op de hoek van de Taludweg en de Potgieterlaan verkaste. Samen met enkele collega's richtte hij de Vereeniging van Beeldende Kunstenaars te Hilversum op. MacKenzie exposeerde regelmatig met de andere leden van de vereniging. Ook nam hij deel aan enkele exposities in het buitenland. In april 1938 verhuisde het gezin naar de Gijsbrecht van Amstelstraat (no. 394). in de oorlog ruilde hij zijn werk voor levensmiddelen: dat heeft het gezin erdoor geholpen.

Mackenzie ging vaak naar Amsterdam om schetsen te maken, die hij dan thuis uitwerkte. Stadsgezichten en havens vond hij het mooist. Die liefde voor de stad had hij van Breitner. Hij schilderde en tekende oude gevels, steegjes, boten, werkpaarden, bouwputten en heistellingen. Verder hield hij veel van schepen en de hele bedrijvigheid daaromheen. Zelf zeilde hij veel op de Loosdrechtse Plassen. geholpen vertelt zoon William. MacKenzie deed in Amsterdam inspiratie op, maar ook in plaatsen als Amersfoort, Volendam en Spakenburg (die botters trokken hem erg aan). Verder werkte hij in het buitenland (Parijs, Londen, Brussel en Brugge). Hoewel Hilversum (en directe omgeving) hem als schilder minder aansprak, vereeuwigde hij onder meer de Oude Haven, afbraakpandjes in de Langestraat, het Spanderswoud, De Hoorneboeg en Groenekan. Een geliefd onderwerp was verder het Hilversumse zigeunerkamp. Dat lag aan de Vaart, iets voorbij Paviljoen Wildschut. Dat Kampje vond 'ie nogal picturaal. Een kunstrecensent van Trouw schreef in november 1947 dan ook: het meest zichzelf is MacKenzie bij de kermiswagens, bij dit volkje gaat zijn hart open, wordt hij romantisch en af en toe zelfs fel van kleur.

Schilderen en nog eens schilderen, dat was het enige wat hij wilde. Hij verbleef veelal de hele dag in zijn atelier, of ging met de fiets op pad. Hij was erg op zichzelf. Hij ging helemaal op in zijn werk. Hij schilderde niet alleen, hij kocht, ruilde en kreeg regelmatig werk van collega's. Zo leende Breitner, die voortdurend in financiële nood verkeerde, nogal eens geld bij MacKenzie en gaf hem dan werk in onderpand. Bijna alle brieven die Breitner hem schreef gaan over geld. De Hilversummer kocht ook werk van Haagse Scholers als Louis Apol, van Israëls, van de Marissen. Na zijn dood ging zijn kunstcollectie voor een appel en een ei van de hand. MacKenzie bezat onder meer zo'n twintig schilderijen en studies van Breitner, stukken waarvoor tegenwoordig duizelingwekkende bedragen worden neergeteld. Breitners zijn zeer gezocht en torenhoog geprijsd. Ze worden steeds minder te koop aangeboden, hebben hun plek in een collectie van een museum of een gefortuneerde verzamelaar gevonden. Maar de meester heeft zijn leerling in het kielzog meegesleurd. Omdat stijl en onderwerpkeuze van beide schilders grote gelijkenis vertonen, is ook het werk van MacKenzie populair (en prijziger) geworden.

Galerie Wijdemeren stelt in haar expositie "Wintertaferelen" een bijzonder wintergezicht van Henri Mackenzie ten toon. Aanvankelijk leek het een vrij somber en donker schilderij. Maar bij het schoonmaken bleken er prachtige volle kleuren tevoorschijn te komen. Het schoonmaakproces is nog in volle gang. Het doek is daarom in verschillende stadia te bezichtigen tijdens deze expositie. Via het internet/email kunt u op de hoogte gehouden worden van de staat/voortgang van dit werk.

info: Lexicon Pieter A. Scheen, RKD

Marie Henrie Mackenzie, Kunstschilder @ Galerie Wijdemeren Breukeleveen, Expositie, Schilderijen te koopnr. 5947, M.H. Mackenzie, verkocht

M.H. Mackenzie, kunstschilder @ Galerie Wijdemeren Breukeleveennr.3577, M.H. Mackenzie, olie op paneel, verkocht 

Marie Mackenzie, kunstschilder, schilderij te koop, expositie, Galerie Wijdemeren, Breukeleveen
nr.A5440 Marie H. Mackenzie, landschap, particuliere collectie.

nr. 4119: MH Mackenzie, olie op board,
huisjes langs de 's-Gravelandse Vaart, verkocht

nr. 7519, Mackenzie, Prinseneiland,
olie op board, 30x40 cm, verkocht

Schilderijen te koop, Galerie Wijdemeren Breukeleveen, Kunstschilder, Expositie, Marie H Mackenzie
nr.A9139, Marie H. Mackenzie, "gezicht op Amersfoort in de winter", olie op doek, 100x75 cm


Let op: In augustus is de galerie uitsluitend op afspraak geopend!

Schilderij Te koop, MH Mackenzie, Amsterdam, Galerie Wijdemeren
nr. B8049, M.H. Mackenzie, "Haven Amsterdam", olie op doek, 41 x 61 cm, r.o. gesigeerd

Schilderij Te koop, MH Mackenzie, Amsterdam, Galerie Wijdemeren
nr.A8520, M.H. Mackenzie, " Kromboomslootgracht te Amsterdam", olie op doek 31 x 41 cm

Mackenzie, kunstschilder, schilderij te koop, expositie, Galerie Wijdemeren, Breukeleveen
nr.A5615 - 100, M.H.Mackenzie, "Binnenbantammerstraat", Amsterdam, olie op paneel


         
       

© Kunstkamer Wijdemeren 2004 - 2017

In collectie van GALERIE WIJDEMEREN BREUKELEVEEN, SCHILDERIJEN van de volgende KUNST SCHILDERS:

KUNSTHANDEL GALERIE WIJDEMEREN BREUKELEVEEN
restauratie, taxatie, inkoop, verkoop, schilderijen 19e 20e eeuw kunsthandel
schilderijen van de volgende schilders te koop aangeboden en gevraagd:

Jos Aanraad, W.A. Ablett, Gerard Pieter Adolfs, Marguerite Aers, Wim van Aken, Johannes Evert Akkeringa, Max A. Alandt, Jan Albers, W.J. Alberts, Jan Altink, G. Altmann, W.F. Andréa, Lizzy Ansingh, Theresa "Sorella" Ansingh, Louis Apol, Karel Appel, Lucien den Arend, Fred Arends, P.J. Arends, J. Arentz, George Armfield, Alida Arntzenius, Elise Claudine Arntzenius, Floris Arntzenius, Paul Arntzenius, C.D.L. Artz, D.A.C. Artz, Jan Asselbergs, Antonius van Asten, Johannes Ates, Michel Aubert, August Aué, Jack Aué, Coraline Backer, Ary Baggerman, Jits Bakker, A.H. Bakker Korff, Gerard Bal, Harry Balm, Balwe, Simon Balyon, Nanne Balyon, Leon Barillot, Ugo Barocco, Jacques Barraband, Jerry Barrett, Cornelis Johannes Basart, Charles Henry Baskett, Nicolaas Bastert, Alfred Bastien, Marius Bauer, Victor Bauffe, Joh. Ernst Baumer, Karel de Bauw, Bayens, Han, Maria Becht, Bernard A. van Beek, JM van Beek, Chris Beekman, Daniël Been, Ton Beentjes, Beer, E.S. van Beever, H.J. Bellaard, Gerrit Benner, Otto Pieter Bennewitz, Joan Frans Berg, Will Berg, Andries van den Berg, Ans vd. Berg, Natascha vd. Berg, Simon van den Berg, P.A. van den Bergh, Patrick Bergsma, Hendrik Berlage, Géo Bernier, P. Bertauld, T. Bes, John Bevort, Tilly van Beyma, Clement Bezemer, Bierens, Wim Bijkerk, Bert Bijl, Gerard Bilders, J.W. Bilders, J. le Blanc, Johannes en Cyriacus Bleijs, David Joseph Bles, Wim Blok, B.J Blommers, Felicien Bobeldijk, Theophile de Bock, Paul Bodifée, Kees Boendermaker, Hessel de Boer, G.J. de Boer, F.J.D. Boers, Arie Boers, H.A.C. Bogman, H.C.C. Bogman, J.M. Bogman, Kees van Bohemen, Rene Bolliger, Cornelis Jan Bolt, Rudolf Bonnet, Jan Bor, Julia Borsboom, Gerard Jan Bos, Henk Bos, Johan Bos, Andries Bos, Joh. Bosboom, Lena ten Bosch, W. Bosman , Tineke Bot, Tjeerd Bottema, Cor Bouter, Pieter Bouter, Victor Bouter, Henri Braakensiek, Anna M. Braakensiek, D. Braam, A. De Braekeleer, Eddy Brams, Piet Brandjes, Eugene Brands, Jens Bree, Dirk Breed, W.A. Breedveld, Ada Breedveld, Hendrik Breedveld, G.H. Breitner, Co Breman, Jean Marianne Bremers, Johan Briedé, Clemens Briels, A.H.C. Briet, F.S. Brissot de Warville, Hetty Broedelet, A. Broekman, Louis Bron, Albertus Brondgeest, René Broné, Herman Brood, Peter Brouwer, Gien Brouwer, Chris ten Bruggen Kate, Bart ten Bruggencate, Chris de Bruijn jr., Nicolaas Bruijnesteijn, Cornelis de Bruin, Gyula Bubarnik, Jan Budding, Hélène Bueno, Albert Buikema, Emeke Buitelaar, Kurt van de Burg, Meindert Butter, Meeuwis van Buuren, Anton Buytendijk, H. Bylaert, Moritz Calisch, Jord F.H. van Calker, William Calladine, Valentina Cantor , Jan Carbaat, Mary Carla, J. de Carpentier, Hendrik Gerrit Ten Cate, Jean Emile van Cauwelaert, Emile de Cauwer, Nico Cevat, Charles Rochussen, Christo, John Churchill Chase, Paul Citroen, Olav Cleofas, Fré Cohen, Arnout Colnot, Virgilio Colombo, Achilles Cools, Auguste Coomans, Thomas S. Cooper, Lovis Corinth, Corneille, Cornelis Corsius, F.L. Corsius, M. Cortenaer, Jan Herman Coster, Johan Fekkes Cremer, Jan Cremer, Patrick Creyghton, Anne Dahm-Puchalla, Paul W. Dahms, Salvador Dali, Jan van Dam, Paul Damen, Frans van Damme, Willem Frederik Daniels, W.H. Daniels, Charles Dankmeyer, George Daumerie, Franz Deckwitz, Pieter Defesche, Henk Dekker, H.A.C. Dekker, J. van Delden, G. J. Delfgaauw, H. Derians, W.A. van Deventer, John van Deventer, Léon Devos, Jan van Diemen, H.C. Dietz, H.A. Dievenbach, F.A.V. van Diggelen, Jos van Dijk, Adri Dijkhorst, Marjolijn Dijkhuis, Chris Dijkman, Pieter Dik, Dinand, W.J. Dingemans, H.G. Dingemans-Numans, Antonius Bernardus (Anton) Dirckx, George Jan Dispo, Willem van der Does, J.J. Doeser, Hans van Dokkum, Petra Dolleman, Pieter C. Dommersen, Kees van Dongen, Heertje van Doornik, Jörg Döring, Cecile Dreesmann, Christiaan L. W. Dreibholtz, Frits Drent, A.J. Driesten, Sam Drukker, M.J. Drulman, Bernhard van Dulmen Krumpelman, John. L. Eastman, Johannes van Eck, Alfred Eckhart , Louis Ector, David Eddington, Joh. Eerdmans, W.H. Eickelberg, AJ van Eijbergen, Johannes Elsinga, JB Tetar van Elven, G. van Emmerik, J. van Empel, Leo van den Ende, Martin Engelman, Astrid Engels, Piet Engels, Jo Enthoven, Gerard Ernens, H. Erp, Weezel Van Errens, Errington, P. van Essel, B.C. van Ettinger, Adrianus van Everdingen, A. Eversen, Charles H. van den Eycken, Dirk Gerard Ezerman, Willem Fekken, Yoke Ferwerda, Wil Ferwerda, D.H.W. Filarski, Adolf C.F. Fischer, Willy Fleur, Jan Willem Flier, Olivier Flornoy, Jacob Folkema, Roberto Fontana, Jan Franken, Robert Franken, Anna de Freij, A.A. Freret, Frans Funke Küpper, V. Gabor, Paul J.C. Gabriël, Salomon Garf, Emile Gastemans, Jan van Geem, Jacob Hendrik Geerlings, P. van Geffen, A.M. Geijp, Dirk van Gelder, Bernard te Gempt, Joan van Gent, Peter Gentenaar, Leo Gestel, Dimmen Gestel, Ghaddaf, J.D. Giesen, Arnout van Gilst, Frits Giltay, Dirk Gips, Aart Glansdorp, Adriaan Glaudemans, H.S. Gmelig, Michael Godard, Jan de Goederen, Nelly Goedewaagen, Jan C.A. Goedhart, Jan Andreas Goedhart, Theo Goedvriend, Cath. Goeting, Frits J. Goosen, Gosse Goosen, A.M. Gorter, Kees Gorter, A.H. Gouwe, Jean Gouweloos, Jan van Goyen, K.G.A. Graeb, Colin Graeme, Florian Grass, J.H. Grauenkamp, Auguste Graux, Mariska Gregorius, Petar Grgec, Groenestein, AJ Groenewegen, Lucie v. Groningen, Annemarie de Groot, Jan Hendrik van Grootvelt, Klaas Gubbels, Pierre Guillaume, Armand Guillaumin, Richard Höhler, Jaap ter Haar, D.J. van Haaren, J.H.L de Haas, Laetitia de Haas, Willem Haenraets, Machiel Hagedoorn, Han van Hagen, F.S. Haindle, Kees Hak, J.H. Hallen, Wilhelm Hambuchen, Flip Hamers, Max Hänger, Piet Hanja, Theo Hanrath, J.G. Hans, Patty Harpenau, Justine Louise Hartman, Jan ten Have, Lou Haver, H.J. Haverman, Nicoline Heemskerk, J.E. van Heemskerk van Beest, J.C. van der Heijden, Herman Heijenbrock, Marinus Heijnes, Theo Hekker, Johannes Helder, Henk Helmantel, Pieter van der Hem, Willem de Haas Hemken, Hermann Hemstedt, P.H. Hendriks, Jan den Hengst, Maria van Hengst, Armand Henrion, F.H. Henshaw, Jeroen Hermkens, Alberto Hernández, Bert van Herwijnen, Wam Heskes, Augusta Heslg, Felix Hess, Henri Hess, JA Hesterman jr., Anton Heyboer, Herman Henry op der Heyde, Hendrik Heyligers, Kees Heynsius, Hezemans, Jaap Hiddink, Adrianus David Hilleveld, E.A. Hilverdink, Johannes Hilverdink, Jan Hingman, Anton van der Hoeven, Lam van 't Hof, Gaston Hoffmann, Willem Hofker , Hans Hogendoorn, Antoinette van Hoijtema, Joh. Hollanders Pzn, J.H. Hollestelle, Charles Hollman, Jan Holtrop, H. Hooff, M. v. Hoogstraten, Douwe de Hoop, Bob ten Hoope, Frans Simon Hoos, J. ten Hope, J.F. Hoppenbrouwers, Gerard Hordijk, George William Horlor, H.M. Horrix, Theo van der Horst, Henri Houben, Rob Houdijk, Pieter in t Hout, B.J. van Hove, H. ten Hoven, Jan Hovener , Theo van Hoytema, Frits Hubeek, Egbert Jan Hubertus, Fritz Rudolf Hug, Arina Hugenholtz, Frans Huijsmans, Abraham Hulk, Abraham Hulk jr., Hendrik Hulk, W.F. Hulk, Johan Cornelis van Hulsteijn, Ruben Hunt, Hurkmans, Huszar, Ludo Huys, Raoul Hynkes, Hendrikus Alexander van Ingen, Isaac Israels, Jozef Israels, Isselman, Haaike Abraham Jaarsma, Charles Jacque, W.G.F. Jansen, J.M. Jansen, Willem Jansen, W. Jansen, Carin Janson, Wouter Janssen, L. Diana Johnson, Germ de Jong, Toon de Jong, Ytje de Jong, J.F. Sterre de Jong, Johannes de Jong, Jan de Jong, Angeliek de Jonge, Oene Romkes de Jongh, Annelies Jonkhart, Jan Lodewijk Jonxis, D.H.J. Joosten, Jan Gerrit Jordens, Barend Jordens, Petra Kaak, H.J. Kaemmerer, Jan Kagie Jr., Kallenbach, Willem C. Kalshoven, CC Kannemans, Hans Kanters, Lois Kapr, Kasparus Karsen, Frederik Kasenda, Robert Kasimir, H. ten Kate, Herman F.C. ten Kate, Mari ten Kate, J.M. ten Kate, Anthony Keizer, Jan Kelderman, Maurits van den Kerkhoff, Aart Kessel, Adriaan Keus, J.S.H. Kever, Sofia Ivanova Khrustalyova, G.L. Kiers, Cornelis Kievit, Ad Kikkert, Cornelis Kimmel, Stephan Kip, Alexander Kircher, L.J. Kleijn, Roelof Klein, Michel de Klerk, Hendrik Willem Klijn, Cor Klijn, Alfred Klinkan, PL de Kluijver, Aris Knikker, Jan S. Knikker sr., Jan S. Knikker jr., W.A. Knip, M.G.C. Knipscheer, Hermann Knopf, Jonneke Kodde, Toos Koedam, B.C. Koekkoek, Gerard Koekkoek, Herm. Koekkoek sr., Herm. Koekkoek jr., J.H. Koekkoek, J.H.B. Koekkoek, H.B. Koekkoek, H.P. Koekkoek, M.A. Koekkoek I, M.A. Koekkoek II, Jan J. Koeman, Leendert de Koningh, Ulco Kooistra, Catharina Kool, Sipke Kool, Jan Koperdraat, Cornelis Koppenol, Jan Korthals, Klaas Koster, Coba Koster, Toon Koster, Jeroen Krabbe, H.M. krabbe, Simon Kramer, Martinus Kramer, H.C. Kranenburg, Simon Andreas Krausz, Fedor van Kregten, Ruud Krijnen, Heinz Kroh, Paul Kromjong, Joop Kropff, Victor Krotov, Jan Kruysen, Otto Engelhardt - Kuffhäuser, C. Kuijpers, Luise Kött-Gartner, Kees Laan, K.H. van der Laar, Hendrik de Laat, Pierre Lacor, B.L.de Leao Laguna, Lambalgen, George Lambillotte, Marc Lamers, Piet Landkroon, Hendrik van Langen, Frans A. Langeveld, Ger Langeweg, Gerard Lataster, M. Laux, Cornelis le Mair, Chris Lebeau, Sara Ledeboer, L. de Leeuw, Wil van Leeuwen, Henk van Leeuwen, Henri LeFauconnier, Jean Lefort, Bert Leguyt, Lehan, Charles Leickert, Peter Lely, G. van Lente, Hans Lenteman, Jules Leroy , J.K. Leurs, Ernst Leyden, Alexander Liberman, Hugo Liebe, A.S. Liersema, Evert Jan Ligtelijn, Ronald Lindgreen, J. van Lingen, Henri Linquet, Ferdinand Ernst Lintz, Henri Liquet, Guillaume Lo-a-Njoe, Jo Lodeizen, Louise Marie Loeber, Joseph Bernard Anton Lohmann, Richard Paul Lohse, Dirk van Lokhorst, D.P. van Lokhorst, Ida Petronella van Lokhorst, Ben van Londen, Anna de Klerk van Loo, Jacobus van Looy, A. Lourens, Lucebert, Rudi Ludwig, E.V. Luminais, Jos Lussenburg, Jan Lutgens, H. Luyten, Hella Maas, Edward Clark Churchill MACE, Theo Mackaay, Marie H. Mackenzie, Jan Makkes, Kees Maks, Maltman, Jan Mankes, David de la Mar, Maravitz, Leo Marchand, Willem Maris, Simon Willem Maris, Jacob Henricus Maris, Ans Markus, Hélène Marre, Jan Martens, Raoul Martinez, Frans Masereel, Wim Mast de Gooijer, J.H. Mastenbroek, E. van Mastrigt, Anton Mauve, A.R. Mauve jr., Han van Meegeren, Jacques van Meegeren, Derk Wilhelm Meelis, Abraham Meertens, F. Meerts, Dirk Meesters, J.L. van der Meide, Johan Meijer, Loek Meijer, Johanna Meijer, Louis Meijs, Ron Meilof, Jan Melcher Tilmes, H.J. Melis, Jaques Mels, Emanuel Menan, Oscar Mendlik, J.C. Mertz, Hendrik Willem Mesdag, Metzoldt, Janny Meyer, Rolf Dieter Meyer-Wiegand, B.Midderigh-Bokhorst, Rein Miedema, Huub Milder , J.F. Millet, Henri Minderop, Anton Misset, Joseph Moerenhout, Herman Moerkerk, H. van Moerkerken, Tilly Moes, Kees Molema, Johannes Petrus Molenaar, Evert Moll, Tijmen Moll, J. Montigny, J.J. Moolhuizen, Jan Mooyman, Willem F.A.I. Vaarzon Morel, Chris C. Moret, Christine Moret, Peter Motz, Daniel Muhlhaus, Petrus Mulder, E.R. Muller, D.J. Muller, Xeno Münninghoff, Munson, Morgenstjerne M.Morgenst. Munthe, Gerhard Peter Frantz Munthe, Michiel van Musscher, N.J.Roosenboom, Frederik Nachtweh, W.C. Nakken, W.H. van der Nat, M.J. Nefkens, Albert Neuhuys, Jan Antoon Neuhuys, Ruud van der Neut, Gerrit Neven, John Nieland, Arnold Niessen, v. Nieuwenhoven, Jaap Nieuwenhuis, Jacob Nieweg, G.H. Nijland, Marie-Anne Nivouliès de Pierrefort, Frans Nols, Arthur Nols, Cornelis Noltee, Michiel Noorderwier, Willem Noordijk, A.C. van Noort, Alexander van Noort, Pieter Noort, Hans van Norden, Gerald Norden, Elisabeth Nourse, J.C. Novaro, D. Nun, W.J.J. Nuyen, Wim Oepts, Frans A. Oerder, Vincent van Ojen, Rudolf H. Oldeman, Guy Olivier, B.P. Ommeganck, Theo van Oorschot, Jeanne Oosting, G.W. Opdenhoff, W.Z. Ort, Jacobus P.C. van Os, Hendrik van Os - Delhez, Eugen Osswald, A.J. Oudshoorn, Chris Overbeeke, Michel F. van Overbeeke, George Oyston, Nadine Guda Slot Paarlberg, Herman C.A. Paradies, Michael Parkes, Henri-Jules Pauwels, Friedrich Pecht, Patricia Peeters, Bart Peizel, Hendrika van der Pek, Annemarie Pel, Michael Perejaslavets, Jam Hendrik Persijn, Bob Pestman, Eugène Peters, Anton Pieck, Henri Pieck, Adri Pieck, F.X. Pieler, Johanna Pieneman, Nicolaas Pieneman, Evert Pieters, Johannes van der Pijl, J.D.M. vd. Plas, Niek vd. Plas, Maarten Platje, Ary Pleijsier, Pletser, Henk Poeder sr., Arend van de Pol, Rudi Polder, Hugo Polderman, J.H. Polderman, Nicolas Poliakoff, Johan Ponsioen, Poortvliet Rien , Johan Pootjes, Jean-Pierre Pophillat, Igor A. Popov, Vladimir Poretskov, Leo Pors, Adam Potgieter, Bern. Pothast, Claas Prins, A.J. van Prooijen, Jack J. vd.Put, Kees Putman, Paul Pützhofen-Hambüchen, Cornelis Raaphorst, Willem Raaphorst, Abraham Rademaker, Louis Raemaekers, Pierre Raffy, Heinrich Woldemar Rau, Edward King Redmore, Joost Remeeus, Désiré Thomassin Renardt, Madeleine Renaud, Erik Renssen, Rinny Reulink, Jan van Rhijnnen, F. Max Richter-Reich, Nicolaas Riegen, A.R. Rietstap, James de Rijk, P. de Rijk, Jan Rijlaarsdam, J.B. Sijthoff - van Rijswijck, Leo Rikmenspoel, Jan Rinke, W.C. Rip, Henri Rochussen, Carla Rodenberg, Albert Roelofs, Willem Roelofs, Willem Elisa Roelofs jr., Giele Roelofs, Reinier E.J. Roeterink, Henriette Ronner-Knip, Ad de Roo, M. Roosenboom, Henk Roosink, Anton Rooskens, Ziba Roosta, A.C. Rosemeier, Jacob van Rossum, F.J. van Rossum du Chattel, Hans Rottenhammer, Henri Rousseau, T.D. Royeman, Georg Rueter, Jacob de Ruig, Jacob van Ruisdael, Franz T. von Rupprecht, J.A. Rust, Daniel R. Ruys, Louis Saalborn, Kees Salentijn, J.C. Salmon, Geraldine Jacoba van de Sande Bakhuijzen, A.J. Sap jr., Hendrik M. Savrij, Jaap Sax, E.R.D. Schaap, Hendrik Schaap, Sipke van der Schaar, G.F. van Schagen, Adeline Maud van Schaik, Gijs van Schaik, Willem H. van Schaïk, Godfried Schalken, Huibert Schallenberg, Theo Scheer, Andreas Schelfhout, Johannes Schelfman, C.A.J. Schermer, P.P. Schiedges, Martinus Schildt, L.A. Schilt, Fred Schimmel, J. Schipper, P.A. Schipperus, P. Schoen, Henri Schoonbrood, A.P. Schotel, J.C. Schotel, Henry Schouten, Gerrit Jan Schouten, Pauline Schreibers, Jo Schrijnder, Sierk C. Schröder, David Schulman, Lion Schulman, W.J. Schutz, Schweninger, Henri van Seben, E.L.A. Seigneurgens, Sibens, Frederik Sieger, Jan Sierhuis, Ciano Siewert, G.J. Sijthoff, J.C.A. Silliacus, Tida da Silva, Frans Simons, Siné, William Henry, Jnr. Singer, Joseph Sipkes, Jan Sirks, Pieter Gerardus Sjamaar, Frans Slager, Jeannette Slager, Tom Slager, Evert Slegers, Aleid Slingerland, B.H. Slotman, Jan Sluijters jr., Jan Sluijters sr., Willy Sluiter, Anton Smeerdijk, Frans Smeers, Richard Smeets, Roelof Smelt, Klaas Smink, Joop Smit, J.G. Smits, Fred Smoolenaers, René Smoorenburg, Dirk Smorenberg, Wouter van Smorenburg, Ben Snijders, Chris Snijders, Jac. C. Snoeck, Chris Soer, Dodog Soeseno, Wouter van Soest, L.W. van Soest, Theodoor Soeterik, Juan Soler, Leonid Sologaub, Louis Soonius, Lyle Sopel, J.J. Spohler, Jan J.C. Spohler, J.F. Spohler, Cornelis Springer, Willem Spronken, G.J. Staller, Herman Stammeshaus, jhr. Tjarda Starckenborh, E. Stark, Otto E. Stark, W. Steelink, Hendrik van Steenwijk, Nicolaas Steffelaar, Johann von Stein, J.F. Steinkopf, Th.A. Steinlen, Stekelenburg, Alphonse Stengelin, Peter Sterkenburg, Agapit Stevens, Wouter Stips, Jacobus Stok, Alida E. v. Stolk, Dick Stolwijk, Anna Maria Stork Kruijff, P. Stortenbeker, C.A. Streefkerk, Jacob van Strij, J.A.B. Stroebel, B.J. Stronkhorst, Louis Stutterheim, Agus Sudarto, Jan Suhl, Jacoba Surie, Theo Swagemakers, Joost Swarte, Jacob Taanman, Tamson, André Tellier, A.J. Temming, Adriaan Terhell, C. Terlouw, Ronald Terpstra, Ellis Tertoolen, Louis Thevenet, W.B. Tholen, P.H. Thomas, Toon Tieland, Jan C. Tiele, A. van Tilburg, Vladimir Titov, Tj.v.Starkenborg, P.J. van Tol, Bob Tomanovic, L.L. van der Tonge, Jan van Tongeren, Jan Toorop, Migata Toshihide, Johan Traarbach, J. van Trirum, Jan Zoetelief Tromp, Augustus Tulk, Ima Uma, unknown, F. v.Severdonck, J.C. Vaarberg, Willem Vaarzon Morel jr., Maurits van der Valk, H. Valkenburg, Frans Leufkens van Anstel, Johanna van de Kasteele, Gien van de Velde, Dick van Heerde, CNW van Waning, Casimir VandenDaele, H.V. Vasessen, Hendrik W. Veenendaal, Gert-Jan Veenstra, JWC van der Veer, Petrus van der Velden, Aat Veldhoen, Gerrit van Velsen, J. Veltman, Joh.P. van Velzen, Cornelis Dirk Ven, Emanuel van der Ven, Willem van der Ven, Nardus van de Ven, Ondrej Venjarski, Adri Verburg, J.H. Verheijen, J.A. Verheul, Isidore Verheyden, Josef Verheyen, Hans Verhoef, Albertus Verhoesen, J.M. Verhoesen, Aat Verhoog, Kees Verkade, Ruud Verkerk, Andries Verleur, André Vermeulen, Petrus Hubertus Antonius Maria Vermeulen, A.R. Veron, Toon Verplak, Willem Verpoeken, W. Verschuur jr., W. Verschuur sr., Cornelis Verschuur, L.P. Versteeg, P.G. Vertin, Adri Verveen, S.L. Verveer, Vervuurt, C. Vester, W. Vester, Ben Viegers, Hobbe Vijver, Elisabeth Vis, Jan van Vlaardingen, Dick van Vlaardingen, Derk van Vlaardingen, Clement van Vlaardingen, S. de Vletter, Klaas van Vliet, Ger. van Vliet, Bernard van Vlijmen, Ger van Vlist, Jan Voerman jr., Jan Voerman sr., C.J. de Vogel, August van Voorden, Barend van Voorden, Twan van den Vorstenbosch, Frederik de Vos, Peter Vos, Cornelis Vreedenburgh, Gerrit Vreedenburgh, Nico Vrielink, Dick de Vries, Auke de Vries, Jan Vrolijk, Huib van Vugt, Jan van Vuuren, Nicolaas vd Waay, P.J.A. Wagemans, Maurice Wagemans, Max Waitz, Frans van de Wal, Bob van Walderveen, Antonie Waldorp, C.A. van Waning, Martin van Waning, H.J. van der Weele, Jan Weenink, Jaap Weijand, Jan Harm Weijns, Johannes Weiland, Frits Weiland, Anton Weiss, W.J. Weissenbruch, H.J. Weissenbruch, Adolphe Weisz, Henk Welther, Ludwig Willem Reijmert Wenckebach, A. Wens, C. Werner, Albert Wessels, Cornelis Westerbeek, Nicolaas Wicart, Anton Kustia Widjaja, Klaas Wiedijk, Jan Wiegers, Gerard Wiegman, Matthieu Wiegman, Wielula, Peter Wiemers, A. van Wieringen, Derk Wiggers, N.M. Wijdoogen, Jan Wijga, H.J. van Wijk, Gerard van Wijland, W.L. Wijmans, Herman J. Wijngaard, Piet T. van Wijngaerdt, A.J. van Wijngaerdt, Anthonij Christiaan Wijnstroom, J.H. Wijsmuller, Reinier Wildeboer, Wilgen, Karl Willard, K.J. Willerding, William Malucu, L. Williaume, C. Willinge, Carel Willink, Chris van der Windt, Jan Wingen, Leo de Winter, Rebecca Wip, Ineke Wisselink, A.H.J. Witjens, Willem Witjens, Ernst Witkamp, Lucie Wittig-Keijser, J.B. Wittkamp, Jaap Witzenhausen, H.G. Wolbers, Annemarie van Wolde, Hendrik Jan Wolter, Sylvia Woodcock Clarke, Gerrit Nicolaas Woudt, W. Wouters, Fredy Wubben, Adrien Wulfaert, William Howard Yorke, Hester A. C. Zaalberg, Zaalberg, H, Dic Zandbergen, Jan Adam Zandleven, Ortiz de Zarate, Abraham van der Zee, J. van der Zee, Harry Zeegers, Jos Zeegers, Leon Zeldenrust, Agatha Zethraeus, P. van Zijl , Jacques Zon, Ria Zurné, Klaas Zwaan, Arie J. Zwart, Marinus Zwart, Willem de Zwart,

© Kunstkamer Wijdemeren 2004 - 2017